logo

Fotografisanje krštenja

Predivno krštenje jednog dečaka obasjano magičnom svetlošću u Hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu.

Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.
Fotografisanje krstenja u Beogradu. Fotograf za krstenja. Baptisam photographer Belgrade.